Eesti Arengu Hoiu-laenuühistu juhtkond on kindel, et riik peaks mõtlema praeguse maksusüsteemi muutmisele, et töötavad pensionärid ei kaotaks oma tulu. Meenutagem, et alates 2018. aasta algusest on Eestis uus tulumaksu arvutamise süsteem, mille kohaselt sõltub maksuvaba miinimumi suurus otseselt igakuistest tuludest, mis hõlmavad ka vanaduspensioni.

Meie poole Eesti Arengu Hoiu-laenuühistusse pöörduvad pidevalt auväärses vanuses inimesed, kes on alates tänavusest jaanuarist oma sissetulekutes kaotanud: kes rohkem, kes vähem, kuid keskmine kahju on kuni 83 eurot kuus. Paljude jaoks on see summa tõesti märkimisväärne: mõni inimene on harjunud abistama väikese summaga sugulasi, mõni aga ei taha lihtsalt perele koormaks olla.

Muidugi üritame sellises olukorras oma klientidele alati selgitada maksumuutuste ja uue süsteemi põhimõtteid ning proovime vähemalt mingitki nõu anda. Ehkki paljud inimesed mõistavad isegi, et sellistes tingimustes saab toetuda ainult kõrvale pandud rahale. Siin on aga olulisim mitte unustada inflatsiooni: kui raha seisab kodus padja all, siis kaotab see oma väärtuses iga kuu. Seepärast püüame alati klientidele selgitada, et isegi väike mustadeks päevadeks kõrvale pandud rahasumma võib saada sissetulekuallikaks, kui seda õigesti kasutada. Turul on palju investeerimisvõimalusi, kuid me oleme kindlad, et just investeeringud hoiulaenuühistustesse on lihtsaim viis säästetud raha säilitamiseks ja mitmekordistamiseks.

Sellegipoolest oleme täiesti kindlad, et riik peaks mõtlema, kuidas pensionäridele endised õigused tagasi anda. Näiteks arvestati varem pensioni arvutamisel 236 eurot automaatselt maksuvabaks ja inimene ei pidanud seda ise taotlema. Muide, positiivseid muutusi on juba täheldatud. Näiteks kinnitas Riigikogu aasta alguses ikkagi täiendava maksuvabastuse muudatusettepaneku. Selle dokumendi kohaselt said töötavad pensionärid õiguse kohaldada osa maksuvaba miinimumi pensioni arvutamisel ja palga arvutamisel. Tõsi küll, väljamaksete kogusummat see ei mõjutanud, mistõttu Eesti Arengu Hoiu-laenuühistu juhtkond on kindel, et olukorda parandab ainult pensionäridele otsese maksusoodustuse kehtestamine.

Siinkohal tuleks arvesse võtta, et meie riigi majanduse edu on saavutatud alles hiljuti tänu nendele inimestele, kes on nüüd pensionile jäänud. Paljud neist käivad endiselt tööl ja maksavad kõiki makse, ehk siis aitavad endiselt kaasa ühiskonna majandusliku õitsengu saavutamisele. Me usume, et riik peaks seda hindama ja mitte püüdma eelarvet rahaliselt kõige haavatavamate elanikkonnarühmade arvelt täiendada.