Hoiused kuni
12%
aastas

uue lepingu sõlmimisel

Kampaania kestab kuni 31.08.2020

Valige hoiuse summa

Valige lepingu tähtaeg (aastates)

Intresside väljamakse

Aastane intressimäär:
Igakuine väljamakse:
 • Neto
  Vastavalt Tulumaksuseadusele sisaldab intress tulumaksu 20%. Arvestades seda, et tulumaksu maksmise kohustus lasub HLÜ-l, saab eraisikust hoiustaja oma kontole intressid ilma tulumaksuta (neto).
  :
 • Bruto
  Ettevõte saab intressid täies ulatuses (bruto).
  :
Iga-aastane väljamakse:
 • Neto
  Vastavalt Tulumaksuseadusele sisaldab intress tulumaksu 20%. Arvestades seda, et tulumaksu maksmise kohustus lasub HLÜ-l, saab eraisikust hoiustaja oma kontole intressid ilma tulumaksuta (neto).
  :
 • Bruto
  Ettevõte saab intressid täies ulatuses (bruto).
  :
Väljamakse perioodi lõpus:
 • Neto
  Vastavalt Tulumaksuseadusele sisaldab intress tulumaksu 20%. Arvestades seda, et tulumaksu maksmise kohustus lasub HLÜ-l, saab eraisikust hoiustaja oma kontole intressid ilma tulumaksuta (neto).
  :
 • Bruto
  Ettevõte saab intressid täies ulatuses (bruto).
  :
Hoiuse tähtaeg Igakuine Iga-aastane või
perioodi lõpus
1 aasta
7,50%
8%
2 aastat
8% 9%
3 aastat 9% 10%
4 aastat 10% 10,90%
5 aastat
10,50% 12%

Kampaania ajal kehtib astmeline intress, mis sõltub lepingu perioodist ja väljamaksetest. Mida harvemini on väljamaksed, seda suurem on Teie tulu!

Kampaania raames sõlmitud lepingu tulu saab arvutada ülevalt kalkulaatorist.

Hoiustamise tingimused

Intress kuni 12% aastas *
Intresside väljamaksmine kas üks kord kuus, üks kord aastas või lepingu lõppemisel
Lepingu sõlmimine 1 - 5 aastaks
Minimaalne hoiuse periood - 1 aasta
Minimaalne hoiusumma - 1000 EUR
Kõiki makseid sooritatakse pangaülekande teel
Alates 100 000 EUR hoiuse puhul kehtivad eritingimused
Hoiu-laenuühistu liikmeks astumine: Osamaks - 30 EUR (tagastatakse lepingu lõppemisel) Sisseastumistasu - 6 EUR
Vastavalt Tulumaksuseadusele sisaldab intress tulumaksu 20%. Arvestades seda, et tulumaksu maksmise kohustus lasub HLÜ-l, saab eraisikust hoiustaja oma kontole intressid ilma tulumaksuta (neto). Ettevõte - saab intressid täies ulatuses (bruto).
* Kampaania kehtivuse ajal 13.04.2020-31.08.2020 uue lepingu sõlmimisel rakendub intress kuni 12% aastas. Olemasolevad lepingud pikenevad intressiga 7,5% aastas.

Hoiustamine on lihtne ja mugav:

 1. Täida avaldus
 2. Allkirjasta leping
 3. Tee sissemakse
 4. Teeni lisatulu

Sõlmi leping

 • 1
 • 2
 • Isikuandmed

  Riikliku taustaga isik on füüsiline isik, kes täidab või on täitnud viimase aasta jooksul avaliku võimu olulisi ülesandeid, samuti sellise isiku perekonnaliikmed ja lähedased kaastöötajad. Loe veel
 • Avaliku võimu oluliste ülesannete täitmiseks loetakse töötamist rahapesu ja terrorismi rahastamise seaduse § 20 lõikes 1 nimetatud kõrgematel riiklikel ametikohtadel või riigi äriühingu juhtimis-, järelevalve- ja haldusorgani liikmena.
  Avaliku võimu oluliste ülesannete täitja perekonnaliikmeteks on abikaasa; abikaasaga võrdväärne partner või vähemalt aasta ühist majapidamist omanud isik; lapsed ja nende abikaasad või partnerid ning vanemad.
  Avaliku võimu oluliste ülesannete täitja lähedane kaastöötaja on füüsiline isik, kellel on avaliku võimu oluliste ülesannete täitjaga lähedased ärisuhted, on temaga koos juriidilise isiku tegelik kasusaaja või omab täielikult juriidilist isikut või lepingulist õiguslikku üksust, mis on teadaolevalt asutatud avaliku võimu oluliste ülesannete täitja kasuks.
  Kõrgendatud tähelepanu rakendatakse välisriigi riikliku taustaga isikute suhtes.

Milleks hoiustada