Hoiuse intressi kalkulaator

Sisestage summa ja arvutage välja oma tulu:

Teie puhas intressitulu kuus
150
Teie puhas intressitulu aastas
1800

*Hoiuseintressidele rakendub 20% tulumaks

Hoiustamise tingimused

Fikseeritud intressimäär 7,5% aastas
Hoiuseintressidele rakendub 20% tulumaks
Intresside väljamaksmine kas üks kord kuus või lepingu lõppemisel
Lepingu sõlmimine 1, 2, või 3 aastaks
Minimaalne hoiuse periood - 1 aasta
Minimaalne hoiusumma - 1000 EUR
Kõiki makseid sooritatakse pangaülekande teel
Alates 100 000 EUR hoiuse puhul kehtivad eritingimused
Hoiu-laenuühistu liikmeks astumine: Osamaks - 30 EUR (tagastatakse lepingu lõppemisel) Sisseastumistasu - 6 EUR

Hoiustamine on lihtne ja mugav:

 1. Täida avaldus
 2. Allkirjasta leping
 3. Tee sissemakse
 4. Teeni lisatulu

Täitke avaldus

 • 1
 • 2
 • Isikuandmed

  Riikliku taustaga isik on füüsiline isik, kes täidab või on täitnud viimase aasta jooksul avaliku võimu olulisi ülesandeid, samuti sellise isiku perekonnaliikmed ja lähedased kaastöötajad. Loe veel
 • Avaliku võimu oluliste ülesannete täitmiseks loetakse töötamist rahapesu ja terrorismi rahastamise seaduse § 20 lõikes 1 nimetatud kõrgematel riiklikel ametikohtadel või riigi äriühingu juhtimis-, järelevalve- ja haldusorgani liikmena.
  Avaliku võimu oluliste ülesannete täitja perekonnaliikmeteks on abikaasa; abikaasaga võrdväärne partner või vähemalt aasta ühist majapidamist omanud isik; lapsed ja nende abikaasad või partnerid ning vanemad.
  Avaliku võimu oluliste ülesannete täitja lähedane kaastöötaja on füüsiline isik, kellel on avaliku võimu oluliste ülesannete täitjaga lähedased ärisuhted, on temaga koos juriidilise isiku tegelik kasusaaja või omab täielikult juriidilist isikut või lepingulist õiguslikku üksust, mis on teadaolevalt asutatud avaliku võimu oluliste ülesannete täitja kasuks.
  Kõrgendatud tähelepanu rakendatakse välisriigi riikliku taustaga isikute suhtes.

Milleks hoiustada