Kui Eestis on hoiu-laenuühistud veel suhteliselt uus nähtus, siis Euroopas hakkas ühistuline liikumine levima ammu – esimesed ühistud loodi juba 1846. aastal Saksamaal. 1900. aastate alguses levis idee ka Ameerikasse ja sai seal kiiresti rahva hulgas populaarseks. Seda mitmel põhjusel. Kõik ühistu liikmed olid ühistu omanikeks ehk hoiu-laenuühistust sai oma iseloomult nagu liikmetele kuuluv pank. Inimesed mõistsid, et ühistud annavad neile suurema vabaduse otsustada oma finantsasjade üle ja erinevalt pankadest on eesmärk teenida võimalikult suurt kasumit oma liikmetele. Ka tänasel päeval on hoiu-laenuühistud kogu maailmas äärmiselt populaarsed ning võimaldavad oma liikmetel teenida madala riskiga lisasissetulekuid. Seega võib kinnitada, et hoiu-laenuühistud on kasvanud tugevaks ja usaldusväärseks finantstooteid pakkuvaks institutsiooniks. Eesti Arengu Hoiu-laenuühistu andis vastused enamlevinud küsimustele.

Miks ma peaksin Eesti Arengu Hoiu-laenuühistule oma raha usaldama?

Meie eesmärk on pakkuda oma liikmetele kaasaegseid ja soodsaid finantsteenuseid. Oma tegevusest anname igakuiselt aru Eesti Pangale, kus hoiustame ka reservkapitali. Igal aastal viiakse meil läbi kohustuslik audit ning koostatakse aastaaruanne, mis kinnitatakse hoiustajate üldkoosolekul. Ka ühistu tegevusega seotud otsuste vastuvõtmine toimub kõigi liikmete hääletamise teel meie iga-aastasel üldkoosolekul. Hoiuste garanteerimiseks rakendatakse järgmiseid meetmeid: garantiifond, hüpoteek, kommertspant ja isiklik käendus. Eesti Arengu Hoiu-laenuühistu asutaja-ettevõtetel on pikaajaline edukas investeerimise ja finantsjuhtimise kogemus – 13 aastat Eesti turul. Ligi 800 liiget on juba usaldanud oma hoiused meile, mille üldine maht on 13 miljonit eurot.

Oleme sotsiaalselt vastutustundlikud ja ei tee koostööd ettevõtetega, kes tegelevad kiirlaenude pakkumistega, alkoholi ja tubaka tootmise ning müügiga.

Millal laekuvad esimesed hoiuselt teenitud tulud?

See, millal hoiustaja esimene tulu tema arvele saabub, sõltub inimese soovist ja hoiustamise eesmärgist. On neid, kes tahavad teenida igakuist lisatulu kui ka neid, kes koguvad millegi suurema tarbeks ja soovivad väljamakset lepingu lõppemisel. Väljamaksete sageduse lepime iga liikmega eraldi kokku.

Kuidas minu raha kasvatatakse?

Eesti Arengu Hoiu-laenuühistu investeerib partner-ettevõtetesse, kes on ühtlasi ka Eesti Arengu Hoiu-laenuühistu liikmed. Ettevõtete tegutsemisvaldkonnaks on finantsteenused: laenude andmine kinnisvara tagatisel, investeerimislaenude pakkumine, äriprojektide rahastamine (ehitus, kaubandus, tööstus) ja kinnisvarasse investeerimine (äri- ja üürikinnisvara).

Ma ei julge kuhugi oma raha paigutada, sest ei tea midagi investeerimisest.

Meie ühistu liikmeks astuvad enamjaolt inimesed, kes otsivad täiendavat teenimisvõimalust. Inimesele on oluline, et ta saaks raha riskivabalt “tööle panna” ega peaks ise muretsema. Enamus meie tänaseid kliente ei jälgi aktsiaturgu, ei ole kursis investeerimisvõimalustega või on kokku puutunud suurpankade poolt pakutavate madala kasumlikkusega hoiusekontodega. Meie ühistus teenib iga liige fikseeritud intressimääraga kasumit – 7,5% aastas. Klient ei pea muretsema, millist investeerimisinstrumenti valida või kuidas turu liikumisi jälgida. Seda teeme tema eest meie. Fikseeritud intressimäär rakendub kõigile hoiustele sõltumata summast, lepingu pikkusest ja intresside väljamaksmise perioodist. Julgeme oma tänaste liikmete rahulolu põhjal kinnitada, et meie juures kasvavad kõik hoiused turvaliselt, olenemata sellest, kas ja kui teadlik keegi finantsturust on.

Isegi, kui Te ei ole kindel, kas hoiu-laenuühistu on Teie raha kasvatamiseks sobiv valik, tulge konsultatsioonile.