Märtsist 2017 toetab ERE Grupp heategevusfondi Minu Unistuste Päev, mis tegeleb raskelt või krooniliselt haigete lastele abi korraldamisega. Tänu ERE Grupi osalemisele saab fond viia mitme väikese patsiendi unistused ellu.

Arvame, et lapsepõlv on kõige eredam eluperiood, seepärast peab ERE Grupp oluliseks kinkida rõõmu minuteid haigetele lastele, kellel on sageli puudu positiivsetest emotsioonidest ja eredatest muljetest.

Heategevusfondi Minu Unistuste Päev ülesanne on täita krooniliselt ja raskelt haigete laste individuaalseid unistusi. Lisaks korraldatakse lastele, kes pikemat aega viibivad haiglates või kodusel ravil lõbusaid grupiüritusi. Soovime, et need tooksid rohkesti naeru ja naeratusi.

Väikestele patsientidele on tähtis, et nende unistused saaksid teoks. Loodame, et sellised üritused pakuvad neile tuge.

ERE Grupp aitab regulaarselt ka lastekodude kasvandikke. Nõnda näiteks külastasid aastal 2015 Haiba Lastekodu lapsed ja Viimsi Perekodu kasvandikud ERE Grupi toetusel lavastust „Pipi Pikksukk“ Rahvusooperis Estonia. Aastal 2014 said ostetud koolitarbed Tallinna Lastekodu Maarjamäe Keskuse kasvandikele ning samuti korraldasime nendele mustkunstniku esinemise. Aastal 2013 kinkisime kodutehnika komplekti Tallinna Lastekodu Mustamäe Keskuse imikute ja puuetega laste majale. Aastal 2012 korraldasime haridus-meelelahutusürituse Tallinna Lastekodu Maarjamäe Keskuse kasvandikele.