Teatame, et Eesti Arengu Hoiu-laenuühistu, registrikood 12674703 (edaspidi nimetatud HLÜ), asukohaga Tornimäe tn 7-32, Tallinn, 10145, erakorraline üldkoosolek toimub 19.03.2018.a. hotellis Hestia Hotel Europa, aadressil Paadi tn.5, 10151 Tallinn algusega kell 15:00.

Päevakord:

1. HLÜ üldkoosoleku juhataja ja protokollija valimine;
2. HLÜ Nõukogu liikme Sonia Aium tagasikutsumine HLÜ Nõukogu liikmete hulgast;
3. Hr. Andrei Hrustaljov valimine HLÜ Nõukogu liikmeks.

Palume üldkoosoleku osalevate liikmetel koosolekule ilmuda aegsasti. Üldkoosolekul osalemiseks vajalik registreerumine algab kell 14:15 ja lõpeb kell 15:00.
Juriidilisest isikust liikme esindajal palume esitada tema volitusi tõendavad dokumendid (registrikaardi kinnitatud väljatrükk, vajadusel ka kirjalik volikiri) ja esindaja isikut tõendav dokument.
Füüsilisest isikust liikmel palume kaasa võtta isikut tõendav dokument.
Füüsilisest isikust liikme esindajal palume esitada tema volitusi tõendav dokument ja esindaja isikut tõendav dokument.
Eesti Arengu Hoiu-laenuühistu erakorralise üldkoosoleku otsuste eelnõuete ja põhjendustega on võimalik tutvuda HLÜ kontoris Tornimäe 7-32, Tallinn alates koosoleku kokku kutsumise teate saamisest kuni korralise üldkoosoleku toimumise päevani.

Lugupidamisega,
Eesti Arengu Hoiu-laenuühistu juhatus