Kuid paljudes kohtades on veel suur hulk selliseid kortereid. Kas on võimalik selliseid kortereid mingisugusegi garantiiga osta, sooritades notariaalselt kinnitatud tehingu?

Vastavalt ASJAõIGUSSEADUSE RAKENDAMISE SEADUSE 13-nenda paragrahvi kuuendale punktile võidi vallasvara võõrandada kuni 1. märtsini 2006. a.

See tähendab, et kui selleks ajaks ei olnud maa erastatud, siis ehituse omanik, kaasaarvatud korteriomanik, pärast 1. märtsi 2006. a. seda vara enam müüa, kinkida, pantida jne. ei saa.

Eranditeks on ainult:
kui hoone on panditud enne 1. märtsi 2006. aastal, siis
– võib hoone võõrandada, et katta võlanõuded;
– pankrotimenetluse käigus, täitevmenetluse korras või sundvõõrandamise korras.

Sellisel juhul on müük või korteri kui kinnisvara, omandamine võimatu.

Vastavalt ASJAõIGUSSEADUSE RAKENDAMISE SEADUSE 13-nenda paragrahvi kuuendale punktile puudutab võõrandamise keeld vallasvara või selle osa peale 1. märtsi 2006.aastal vaid sel juhul, kui vara alune maa on kandmata kinnisturaamatusse. Kuid ehitiste omanike õigused, kes omavad vallasvara, ei muutu ka peale 1. märtsi.